Elektrické súčasti auta ako sú zapaľovacie sviečky

Tieto zapaľovacie sviečky sú uložené v hlave každého valca zážihového motora a zapaľuje stlačené palivá ako benzín, skvapalnený ropný plyn, etanol a aerosol, pomocou elektrickej iskry. Sviečky teda zapaľujú stlačenú zmes vzduchu s palivom vo valcoch a tým inicializujú reťazovú reakciu spaľovania. Zapaľovaciu sviečku tvoria dve časti a tými sú stredná elektróda a vonkajšia elektróda. Stredná elektróda je obklopená izolátorom. Jeho spodná časť je nalisovaná do oceľového plášťa sviečky a tento plášť je vybavený závitom na zaskrutkovanie sviečky do hlavy valcov. Vo svojej spodnej časti je vytvarovaný do vonkajšej elektródy.

motor.jpg

Pre bežného človeka je ťažké zistiť problém
Pokiaľ nastane kvôli takejto zapaľovacej sviečke. Zapaľovacie sviečky by sa mali pravidelne meniť, pretože sú vystavované veľkým teplotám. Pre bežné fungovanie sviečky, optimálna teplota je medzi 400-800 stupňov, no nejeden krát čelia aj väčším teplotám a tlaku dokonca až 5 MPa.
Dnes už trh s týmito zapaľovacími sviečkami prekvitá..
Mohli spomenúť takých známych výrobcov ako sú: Bosch, NGK, Beru atď. V dnešnej dobe si iba zapnete internet, nahodíte svoje auto, typ, motor a objavia sa vám sviečky rôznych značiek a vy si môžete objednať. Poďme sa ale pozrieť do minulosti, vďaka komu ich dnes môžeme takto objednávať a využívať. Nikola Tesla, Robert Bosch ale aj Freferick Richard Simms mali prvé patenty na tieto sviečky. Ako vynálezcovia sa ale neuchytili a pravý vynálezca týchto sviečok je uvádzaný Karl Benz. No ešte ani vedy sa tieto sviečky nejako nevyužívali, pretože nebol dobrý systém na to aby fungovali tak ako dnes. Ku ich masovej výrobe prispel Robert Bosch, teda vlastne jeho inžinier Gottlob Honold v roku 1902. Jeho vynález bol pre tieto sviečky užitočný, keďže vynaliezol zapaľovanie pomocou magnetu, ktorého bola sviečka súčasťou. Toto bol prvotný počiatok vyrábania a využívania zapaľovacích sviečok.

motor auta.jpg

Zapaľovacie sviečky nemajú životnosť takú, ako auto
A preto by ste ich mali pri určitom nájazde meniť. Pokiaľ ale aktuálne máte problém so sviečkami a auto potrebujete, finta ktorú môžete spraviť a o čosi predĺžiť životnosť sviečky je tá, že ju vytiahnete a zoškrabete koniec elektródy, ktorý hádže iskru. Pri tomto čistení alebo výmene, ale budete potrebovať sviečkový kľúč. Po vytiahnutí sviečok nesmiete zabudnúť poradie káblov, ktoré boli na nich zapojené, pretože pokiaľ ich zapojíte inak, bude to problém.
 
Ale prečo si píšeme práve o starých autách?
Pretože pri nových je to v podstate zbytočné len tak kontrolovať kompresný pomer. Ten sa meria kompresiometrom a to práve tak, že po vytiahnutí všetkých sviečok sa cez otvory po nich cez gumené kocky dá tento kompresiometer. Kompresný pomer je vlastne pomer objemu valcov pri dolnej úvrati piesta, to znamená keď je piest úplne najnižšie a pomer objemu toho istého valca pri hornej úvrati, čo znamená keď je piest úplne najvyššie. Inak povedané je to pomer objemu zmesi pri nasávaní a pri kompresii.

Ohodnoťte příspěvek